DIRECCIÓ 
C/ Galileu, 325, baixos, Local B
08224 TERRASSA
Tel. 93 788 22 95 – Fax. 93 788 09 39
rehabilitacio@arcmedic.cat

HORARI 
De dilluns a dijous, de 8 a 21h.

Divendres, de 8 a 20h.